Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

POSTNÍ RODINNÁ PŘÍPRAVA NA VELIKONOCE 2021

Začala nám doba přípravy na Velikonoce. Pastorační možnosti zůstávají bohužel stále výrazně omezené.

Pro rodiny zvláště s menšími dětmi může být vhodnou pomůckou k prožití postní doby Postní rodinná příprava na Velikonoce 2021, která vznikla v oderské farnosti. Je to materiál pro společné nedělní zamyšlení v rodině, inspirovaný nedělními úryvky evangelia, rokem rodiny a exhortací Amoris laetitiae, doplněný pokaždé příběhem pro děti a konkrétními výzvami pro týden postní doby. Se svolením autora, kterým je P. Petr Kuník (kterému patří velký dík), je tento materiál dán k dispozici k volnému šíření.