Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PARKOVÁNÍ V KYJOVICÍCH

Sděluji oznámení kyjovického pana starosty Ing. Ctibora Vajdy, že parkoviště u kaple bylo osazeno dopravní značkou o povoleném parkování „jen se souhlasem obce“. Pan starosta sděluje, že do souhlasu obce jsou automaticky zahrnuti také všichni účastníci bohoslužeb a obřadů a návštěvníci kaple. Tedy pro naše potřeby se v otázce parkování nic nemění.