Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA ZE 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (B) – UČIL JAKO TEN, KDO MÁ MOC

V dnešním úryvku evangelia zaznívá, že Ježíš učil jako ten, kdo má moc. O něco později Ježíš řekne: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“

To jsou silná slova! A nebylo to jenom takové „plácnutí do větru! To, že Ježíš oplývá veškerou mocí, tedy Boží mocí – to ukazoval mocnými činy (Božími činy), když projevoval moc nad přírodou, když uzdravoval nemocné, když konal zázraky, když křísil mrtvé, když vstal z mrtvých.

Ježíš nejenom učil jako ten, kdo má moc. On tu moc dokazoval – těmi mocnými činy, které konal, a které všechny dal do služby lásky.

Co to znamená pro náš život? Říkal jeden kněz, že když připravuje snoubence ke svatbě nebo když připravuje rodiče ke křtu dětí, tak někteří z nich se ho ptají: „Jak dlouho ta příprava bude trvat?“ A on jim odpovídá: „To záleží na vás! Jestli se budete hodně ptát, tak třeba i dvě hodiny. A když budete viditelně dávat najevo, že vás to nudí, tak se vejdeme do tři čtvrtě hodiny.“ A tento kněz vzpomínal, jak připravoval jedny mladé lidi ke svatbě. Ona byla pokřtěná, on byl nepokřtěný, programátor. Ale zajímalo ho to, ptal se, chtěl té naší víře nějak „přijít na kloub“. Dvě hodiny ta příprava trvala. A trvala by ještě déle, kdyby ona už neměla „tah k domovu“. A ten mladý muž nakonec řekl: „Jako ne že bych tomu všemu věřil. Ale logiku to má. Jestli teda tomu dobře rozumím, tak vše zaleží na jedné věci: Jestli ten Ježíš byl nebo nebyl Bůh.“ A ten kněz říká: „Přesně tak! Být křesťanem znamená uvěřit, že Ježíš byl a je Bůh.“

Ano, Ježíš byl a je Bůh. On to nejenom říkal. On to dokazoval mocnými (Božími) činy, které obyčejný člověk dělat neumí. Ovšem je-li Ježíš Bůh, tak má opravdu všechnu moc: Má moc nad přírodními zákony, má moc nad vesmírem, má moc nad nemocí, má moc nad smrtí, ale také má moc naším životem, má moc s autoritou učit, má moc s láskou ale i s autoritou mluvit nám do života.

A my natolik Kristu dovolíme, aby nám mluvil do života, nakolik uvěříme a přijmeme, že on je Bůh.

Tak to jsou otázky pro nás: Pane Ježíši, věřím, že jsi Bůh? Ty jsi to nejenom říkal. Ty jsi to dokázal. Věřím tomu? Jak na to odpovím? Dovolím Ti, abys mi jako Bůh mluvil do života?