Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – LEDNOVÉ ČÍSLO

ZDE naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu a v něm především informace, které se na přelomu roku zpravidla čekají: ohlédnutí zpět i výhled vpřed. Jak se zdá, koronavirus nás tak úplně nezastavil. A to je fajn! Díky Pánu Bohu i díky mnohým z vás!