Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ (A,B,C) – JSEM DRAHOKAMEM V BOŽÍ DLANI

Prožili jsme Štědrý den, Štědrý večer a teď více než 2 týdny budeme prožívat dobu vánoční, budeme se radovat z Ježíšova příchodu na tento svět a budeme ho slavit.
Napadlo vás někdy, proč se Štědrý večer nazývá „Štědrý“? Je to jenom kvůli štědrosti stolu nebo štědrosti dárků? Jistě: I to je štědrost. Ale druhotná. A nad tou prvotní štědrostí budeme dneska uvažovat.

O Štědrém večeru a pak po celou dobu vánoční si připomínáme hlavně tu největší štědrost, kterou Bůh nám lidem prokázal, když nám dal svého Syna. Kdosi krásně řekl: „Možná bychom trochu pochopili, kdyby Bůh dal svého Syna lidem dobrým, svatým… Ale on dal svého Syna lidem slabým, hříšným, zkaženým, lidem zlým, lidem, kteří se k němu i otáčeli a otáčejí zády.“ Chápeme tu štědrost? Je fantastická!

Ale víte, co tato štědrost pro nás znamená, co nám touto štědrostí Bůh říká? Víte, co to znamená, že Bůh dal a stále dává svého Syna lidem slabým, křehkým, hříšným?

Papež František říká: „Pane, nikdo z živých není před Tebou spravedlivý, všichni jsme hříšníci, všichni jsme dlužníci, kteří mají blokované konto, nikdo před Tebou není bezchybný. Pane, smiluj se nad námi!“

Ale taky říká: Vánoce nám připomínají, že Bůh miluje stále každého člověka, i toho nejhoršího. Mně, tobě a každému z nás dnes říká: „Mám tě rád a budu tě mít rád neustále. V mých očích jsi drahocenný.“ Bůh tě nemiluje proto, že smýšlíš a jednáš správně. Má tě rád a dost. Jeho láska je nepodmíněná, nezávisí na tobě. Můžeš mít pochybené ideje, můžeš napáchat všechno možné, ale Pán tě nikdy nepřestane mít rád.

To je poselství Vánoc. To je ta největší myslitelná štědrost, nad kterou se nám může a má tajit dech. Bůh ti říká: „Ať jsi svatý, ať jsi hříšný – jsi drahokamem v mých očích! Ne proto, JAKÝ jsi, ale pro to, KDO jsi. A že jsi drahokamem, to ti dokazuji tím, že tobě dávám svého jediného Syna. Mohu ti to dokázat a ukázat ještě vymluvněji?!“ Hodněkrát se setkáš s tímto Bohem. V životě a nakonec i ve smrti. To nezměníš! Hodněkrát se setkáš s Bohem, který ti říká a stále znovu ti vždycky řekne: „Jsi drahokamem v mých očích.“ A ty to nemůžeš změnit. Ty to můžeš jenom přijmout, nebo odmítnout. To je poselství Vánoc…