Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

BOHOSLUŽBY OD 24.12. do 27.12.2020

Oznamujeme, že pořádek bohoslužeb předběžně oznámený a uložený v záložce „Ohlášky“ platí.

Do 26.12. taktéž platí již oznámená kapacita bohoslužeb – viz záložka „Ohlášky“.

Všichni, kdo se na bohoslužby přihlásili, mají svá místa rezervována. Prosíme o obsazení míst alespoň 5 minut před bohoslužbou.

Od neděle 27.12. se z důvodu vládních nařízení snižuje kapacita bohoslužeb (bude se jich moci účastnit takový počet účastníků, jaký odpovídá 10% kapacity míst k sezení).V Pusté Polomi to bude činit 22 osob, v Kyjovicích a Hlubočci 11 osob (nezapočítává se kněz a nutná asistence: kostelník, služba u vchodu, varhaník, zpěváci a ministranti).

Kapacita bohoslužeb na Štědrý den 24.12. je již bohužel zcela vyčerpána.

K individuální návštěvě Betléma budou kostel v Pusté Polomi a kaple v Kyjovicích a Hlubočci otevřeny 25., 26. a 27.12. od 14.00 do 16.00 hodin.