Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

DOBRÉ ZPRÁVY Z FARNOSTI

Rád nabízím pár radostnějších zpráv z farnosti:

1. V pondělí 14. prosince úspěšně proběhla kolaudace komunitního centra. Díky za to!

2. V minulých dnech díky došlým dotacím na předfinancované akce a také díky příjmům z nájmů a větším i menším darům farníků jsme se již na polomském účtu přehoupli z červených čísel do černých. Komunitní centrum i vše ostatní máme tedy zaplacené, všechny dluhy, které jsme měli, jsou splaceny, a na samotném polomském účtu již momentálně máme cca 160.000 Kč, z toho 90.000 Kč jsou prostředky vázané na opravy obrazů bočních oltářů. Jsem rád, že jdeme do Nového roku bez dluhů, nicméně moc si vyskakovat nemůžeme: Sbírky vzhledem k omezeným počtům účastníků bohoslužeb budou nižší a na příští rok budeme kromě běžného provozu potřebovat zvláště náš spolupodíl na další etapu opravy varhan, na opravu kaple P. Marie u kostela a na zaplacení restaurování obrazů bočních oltářů. Také dosluhuje plynový kotel na faře a kdo ví, jak dlouho ještě vydrží. Měl jsem obavy, že některou z dotací budeme muset odříct, protože nebudeme mít na náš spolupodíl, ale zdá se, že Pán Bůh žehná a s jeho pomocí i s pomocí dobrých lidí to zvládneme.

3. A poslední zpráva je z dneška (18. prosince): Dnes dovezli do farního kostela nádherně zrestaurované obrazy z bočních oltářů. Jsou podobně krásné, jako obraz Svatého Martina. Máte se nač těšit! 🙂