Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

SLOVO OTCE BISKUPA K ADVENTU A VÁNOCŮM 2020

Milé sestry a bratři,

před začátkem adventu jsem zaslechl útržek dialogu dvou žen, které se svorně shodovaly na tom, že ten letošní advent bude úplně k ničemu, protože nám pandemie vzala všechno, co k adventu patří: „Zrušili nám vánoční trhy na náměstí, zavřeli nám nákupní centra a ani vánoční večírek ve firmě mít nebudeme,“ konstatovaly ty dvě ženy. V té chvíli se mi vybavil rozhovor dvou jiných žen, které sice žily o nějaké to století dříve, ale také prožívaly adventní čas – rozhovor Panny Marie a Alžběty. Přestože i ten jejich advent byl spojen s mnoha omezeními, radují se společně z toho, že k nim promluvil Bůh, že se k nim sklonil a projevil svou dobrotou a mocí.
Také my letošní advent a vánoce kvůli omezením prožíváme trochu jinak než v předchozích letech. Ale ani nejrůznější omezení nám určitě nemohou vzít to, co patří ke skutečnému adventu a vánocům: bdělé očekávání Kristova příchodu, velkou touhu po Bohu a radost z toho, že k nám Bůh přichází a promlouvá. „Ejhle Hospodin, přijde!“ – zpíváme v nejznámější adventní písni. Ano, Hospodin stále přichází přes bariéry nejrůznějších lidských omezení a chce promlouvat k našemu srdci. Naše příprava na vánoce musí být především provázena rozhovorem s Ním, vnímáním jeho blízkosti v modlitbě. Je to postoj, který vidíme na hlavních postavách adventu a vánoc. Bůh promlouvá k prorokům Izaiášovi a Janu Křtiteli, kteří volají: „Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky.“ Bůh promlouvá k Panně Marii, svatému Josefovi, betlémským pastýřům, třem mudrcům, starci Simeonovi a prorokyni Anně. Ti všichni Božímu hlasu naslouchají, nechají se Bohem vést a nakonec se také radují z příchodu Spasitele – z narození Dítěte Ježíše v Betlémě.
Přeji vám, abyste o letošním adventu a vánocích zažili radost
ze setkání a rozhovoru se svými nejbližšími, s lidmi kolem vás. Třeba tak, jako ji zažily Panna Maria a Alžběta. Je to věc úplně obyčejná a přece tak důležitá, ke které nepotřebujeme otevřené obchody, ale otevřené a naslouchající srdce. To je velký dar.
A přeji vám, abyste o letošním adventu a vánocích zažili radost z důvěrného rozhovoru s Bohem. On svým slovem proměňuje naše srdce. A proto, abychom mu rozuměli co nejlépe, se stal člověkem. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Jeho srdce je pro nás otevřené a naslouchající neustále. V jeho blízkosti je radost, kterou svět nemůže dát ani vzít.

+ Martin David, apoštolský administrátor