Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

MALÁ ADVENTNÍ AKTIVITA

Přijměte prosím malý impuls vzešlý z Pastorační rady: Jak hezky a plodně prožít advent? Možnost scházet se je omezená, ani Komunitní centrum ještě nemůže sloužit ke svému účelu. Ale co takhle udělat si třeba rodinnou procházku a na dveřích Komunitního centra nalézt pro děti i pro dospělé nějakou myšlenku, jak advent osobně i v rodině hezky a plodně prožít?! Zkuste to! Myšlenky a impulsy budou obnovovány po celý advent vždy k další adventní neděli. A ještě něco: Není to jen pro úzký okruh farních dětí. Je to pro všechny. Pozvěte je!