Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ

ZDE si můžete stáhnout přihlášku do vyučování náboženství pro oba stupně Základních škol. Na 2. straně pak naleznete letošní témata pro náboženství 2. stupně ZŠ, z nichž již tradičně budou volit samotní žáci, co je nejvíc zaujme, o čem uslyší a o čem si budeme vyprávět. Prosím, seznamte své děti a vnoučata s tím, co je pro ně letos připraveno a inspirujte je…