Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – SRPNOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu a v něm mj. malé povzbuzení k pozitivnímu myšlení, zamyšlení nad tím, jak se ubližuje duši našich bližních, pozvání ke svátosti pomazání nemocných, program na měsíc srpen a také jedno malé poděkování.