Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

NÁVRAT PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ

Od pátku 17. července z důvodu zhoršené epidemiologické situace platí mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje spočívající mj. v plošné povinnosti opět nosit roušky ve všech vnitřních prostorách mimo domov na území celého Moravskoslezského kraje. Toto nařízení se týká také bohoslužeb. Prosím, pamatujme na něj a respektujme jej!

V souvislosti s tímto opatřením, po konzultaci s lékařkou, která je také členkou Pastorační rady farnosti, především s ohledem na větší počet starších (a tedy rizikových) účastníků bohoslužeb, se v naší farnosti z důvodu prevence do odvolání opět ruší používání svěcené vody, pozdrav pokoje, přinášení obětních darů, shromažďování dětí u oltáře k modlitbě Otče náš, žehnání dětem formou křížku na čelo. Sbírky budou (mimo pohřby) opět konány po mši svaté. Podávání Eucharistie bude preferováno na ruku. Pokud někdo striktně požaduje podání Eucharistie do úst, prosím, aby ke sv. přijímání přistupoval mezi posledními. Srdíčka děti k oltáři přinášet mohou.

Počet účastníků bohoslužeb je v Moravskoslezském kraji až do odvolání snížen na maximálně 100 lidí (mimo kněze, kostelníky, ministranty a jinak sloužící). Protože v naší farnosti v současné době počet účastníků bohoslužeb stanovenou kvótu nepřekračuje, pořádek bohoslužeb se měnit nebude a bude pokračovat dále podle obvyklého prázdninového řádu.