Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

ROZHODNUTÍ ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE O UVOLNĚNÍ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ PŘI LITURGII

Na plenárním zasedání České biskupské konference na Velehradě bylo rozhodnuto, že je možné z liturgie odstranit všechna protiepidemická opatření zavedená v minulých měsících. ZDE naleznete plný text prohlášení. Také v naší farnosti se tedy vracíme k praxi, na kterou jsme byli zvyklí před koronavirovou pandemií: Je možno opět půjčovat si kancionály, používat svěcenou vodu, přijímat Eucharistii na jazyk, zdravit se pozdravem pokoje, přinášet v průvodu srdíčka, obětní dary, shomažďovat se s dětmi u oltáře na modlitbu Otče náš, dávat dětem křížky na čelo, sbírku konat během bohoslužby při přinášení obětních darů. Dezinfekci však používejme i nadále.