Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

FARNÍ ČASOPIS – KORONAVIROVÉ VYDÁNÍ

Zde naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu, který po kratší odmlce opět vychází a zahrnuje měsíce duben až červen. Je vpravdě „koronavirový“, ale nebojte se ho otevřít, nic na vás „neskočí“! Naleznete v něm ohlédnutí zpět i výhled vpřed, najdete v něm odsloužené úmysly mší svatých za dobu, kdy bohoslužby byly slaveny neveřejně, můžete se naučit přijímat Eucharistii na ruku a zvláště se také můžete ohlédnout za našim milým zemřelým panem kostelníkem. Jo – a je tam jedna chyba: V Pusté Polomi se nezpovídá ve středu a v pátek, ale ve středu a ve čtvrtek, a také po mši svaté v sobotu 🙂