Browse By

PROSBA K FARNÍKŮM – DEZINFEKCE KOSTELA A KAPLÍ

Milí farníci, jednou z velmi důležitých podmínek konání bohoslužeb je pravidelné provádění dezinfekce kostela (kaple) po každém jejich použití. Nechci tuto záležitost nechávat na starých lidech. Proto moc prosím všechny mladé (mládež a dospělé v produktivním věku), aby se k této potřebné službě přihlásili. Dezinfekce je a bude k dispozici, jde jen o její fyzické provádění, tedy o čištění všech dotykových ploch (zvláště lavic a klik) po každé bohoslužbě. Děkuji dvěma mladým ženám, které se k této službě již přihlásily (vždy na jeden den v týdnu). Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou a pravidelnou záležitost, potřebovali bychom větší počet ochotných rukou. Ideálem by bylo, kdyby se všichni ochotní nahlásili u kostelníků ve své obci (v Pusté Polomi u svého faráře na tel. č. 603 368 922). Ti by pak „ochotníky“ poprosili o službu vždy na konkrétní den. Na jeden den (jednu bohoslužbu) potřebujeme jednoho člověka. Čím více ochotných rukou, tím lépe. Prosím, pomůžete???