Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

NABÍDKA NÁKUPŮ PRO OSAMOCENÉ SENIORY, NEMOCNÉ A LIDI V KARANTÉNĚ

Nacházejí-li se na území naší farnosti osamocení senioři 65+, nemocní lidé, případně lidé v karanténě, kteří nemají nikoho, kdo by se jim postaral o nákup či přinesení léků, je možno obrátit se také na faru: 603 368 922.

Na stejném čísle se mohou hlásit také dobrovolníci k této službě. Pokud ve svém okolí víte o někom, kdo by tuto službu potřeboval či naopak byl ochotný ji poskytnout, předejte mu prosím kontakt.