Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

CO S VOLNÝM ČASEM DĚTÍ? TŘEBA SOUTĚŽ!

Děti určitě nemají „koronavirové prázdniny“. Učí se doma samy, se svými rodiči a také na dálku se svými učiteli skrze moderní komunikační prostředky. Jenže co pak? Možnosti jsou omezené. Co třeba zkusit soutěž, kterou pro děti a mládež do 18let připravilo spolu s dalšími subjekty mariánské poutní místo Svatý Hostýn? A téma je docela aktuální: Rodinná pohoda není náhoda. Bližší informace naleznete ZDE na poslední straně. Pokud se děti a mládež do soutěže zapojí formou vyprávění či interwiev, budu vděčný za zaslání textů také na faru: rkf.pustapolom@doo.cz. Třeba některou práci zveřejníme i ve farním časopise. Mrkající