Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

KATECHEZE PRO ŠKOLÁKY

Dle nových zpráv ministr Vojtěch řekl, že si dokáže představit, že škola začne až v září. Kdo ví… V každém případě nejen v České televize UčíTelka, ale také rádio Proglas (www.proglas.cz) pamatuje na školáky, kteří teď nemohou chodit do náboženství. Na katecheze pro školáky se můžete těšit každý všední den v 10.00 hodin – v pondělí je program věnovaný prvňákům, v úterý druhákům, ve středu třeťákům, ve čtvrtek čtvrťákům a v pátek páťákům. Prosím, nabídněte svým dětem a vnoučatům…