Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PREVENCE A ŽIVOT V NAŠÍ FARNOSTI KE DNI 11.03.2020

  • Až do odvolání se při bohoslužbách ruší pozdrav pokoje (podávaní rukou).
  • Z kropenek bude odstraněna svěcená voda.
  • Kvóta maximálně 99 účastníků bohoslužeb platí i pro naši farnost (včetně pohřbů – viz nařízení vlády a pokyn ČBK!!!).
  • Až do odvolání se ruší výuka náboženství a příprava dětí k přijímání svátosti smíření a Eucharistie.
  • Bohoslužby zatím zůstavají beze změn. Jsou určeny jen pro absolutně zdravé osoby, které nebudou v karanténě.
  • Informace budou dále upřesňovány, případně měněny. Sledujte dále na našich webových stránkách.