Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

UBYTOVÁNÍ PRO VYSOKOŠKOLÁKY V OLOMOUCI

Nechystáte se studovat v Olomouci? Arcibiskupský kněžský seminář kromě ubytování studentů teologie připravujících se ke kněžství (bohoslovců) spravuje ubytovací zařízení pro studenty různých fakult. Více na přiloženém plakátku.