Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU

Asi 150 dobrovolníků z naší farnosti se letos zapojilo do Tříkrálového koledování. Jim a také všem, kdo do sbírky přispěli, patří poděkování ředitele Diecézní charity a našeho otce biskupa. Přečtěte si