Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA

O 3. neděli v mezidobí jsme z podnětu papeže Františka poprvé prožili Neděli Božího slova. Připomněli jsme si ji nejen větším množstvím biblických citátů v promluvě, ale také třeba krásnou „dekorací“ z Biblí před oltářem v Hlubočci. Nejde jen o dekoraci! Je to připomínka důležitosti Božího slova v našem životě. Na fotky se podívejte, a kéž jsou pro nás výzvou. Vždyť zároveň celý letošní rok je Rokem Bible…