Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA ZE SVÁTKU SVATÉ RODINY (A,B,C) – PRAMEN BOŽÍCH DARŮ V RODINĚ

O čem nám ten dnešní svátek vypráví? Vypráví o Svaté rodině nazaretské – o Ježíši, o Marii, o Josefovi. Ale také vypráví o našich rodinách. Můžeme říct, že svátek Svaté rodiny nazaretské je i svátkem našich rodin.

Dává nám ten dnešní svátek možnost znovu si uvědomit, jakým darem je pro mě moje rodina – můj životní partner, moji rodiče, moje děti. Pouvažujme nad tím dneska v klidu doma…

Ale dává nám také ten dnešní svátek možnost znovu si uvědomit, jak velkým darem Božím je právě rodina jako taková. To je zkušenost, že rodina dostala pro sebe navzájem od Boha ty největší dary a milosti. To je Bohem chtěné a Bohem požehnané společenství. A ten Zlý to ví – proto je tolik útoků na rodinu. Ten Zlý ví, že když zničí a rozbije rodinu, tak zničí a rozbije i spoustu dalšího, často včetně víry. Ale rodina – to je Bohem chtěné a Bohem požehnané společenství. Rodina dostala pro sebe navzájem ty největší dary a milosti od Boha. Jestli v rodině je nějaký problém a ta rodina se semkne a modlí se za ten problém, tam pramení a proudí ty největší Boží milosti.

Často se ptávám mladých lidí, o kterých vím, že jsou věřící a víru praktikující, kteří se připravují na manželství, nebo rodičů, které připravuji na křest dětí, jestli se společně modlí. Nejenom každý sám někde v koutě nebo třeba večer s dětmi. Ale jestli se modlí spolu – jestli mladí lidé, kteří spolu chodí, vedle všeho toho ostatního krásného, co společně prožívají, se spolu také modlí. Jestli se manželé modlí spolu. Většina párů odpoví, že ne. Jestli se celé rodiny spolu modlí… To už bývá lepší! Ale mnohde také ne. A mám velkou radost z rodin, o kterých vím, že tam společná modlitba funguje. Měl jsem před nedávnem velikou radost, když mi jedna dívenka v náboženství vyprávěla, jak se u nich doma každé ráno čtvrt hodiny modlí. A přečtou si k tomu něco z Bible, aby měli nějakou hezkou myšlenku na den. Super!

To je zkušenost, že právě toto bývají nejsilnější modlitby, když se za sebe navzájem modlí lidé, kteří jsou spojeni pokrevním poutem a velkou láskou: Když se modlí rodiče za svoje děti a děti za svoje rodiče a manžel za manželku, manželka za manžela, prarodiče za vnoučátka, vnoučata za prarodiče. To jsou nejsilnější modlitby! A umocněno „na druhou“ nebo „na třetí“ to je, když se za sebe navzájem modlí společně. Ježíš říká, že kde jsou dva nebo tři spojeni v jeho jménu, tam je on uprostřed nich. A zvláštním způsobem uprostřed nich je, když jsou v jeho jménu a společně v modlitbě spojeni ti, které spojuje pokrevní pouto a velká láska. To je zkušenost!

Tak to je mé přání ke svátku rodin: Ať dnes znovu objevíme rodinu – tu svoji, tu konkrétní, ale i rodinu obecně. Ještě jednou to říkám: Rodina dostala pro sebe navzájem od Boha ty největší dary a milosti. To je Bohem chtěné a Bohem požehnané společenství. Nejen když je problém, ale třeba taky aby problém nebyl: Když se rodina semkne a společně se modlí, tam pramení a proudí ty největší Boží milosti. Modleme se spolu v našich rodinách…