Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

SNOUBENECKÁ SETKÁNÍ V RODINĚ

Centrum pro rodinu při Biskupství ostravsko-opavském připravilo pro ty, kteří mají vážnou známost, v rámci příprav na manželství několik setkání na tato témata: období známosti, psychologie muže a ženy, Boží plán pro manželství, intimita, společný život s Bohem, praktický život rodiny a vztahy k okolnímu světu, zamyšlení nad manželským slibem. Více na přiloženém plakátku.