Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – MISIJNÍ NEDĚLE 2019

Děti (a nejen ony) pomáhají dětem (a nejen jim). Tak tomu bylo i v naší farnosti. Skauti připravili perníčky a výtěžek z jejich prodeje 4.405 korun putuje s úmyslem dělit se o svůj chléb a o svou víru s našimi bratry a sestrami v chudých zemích na účet Papežských misijních děl. A spolu s dospělými připravili mladí i krásnou liturgii. Moc díky!