Browse By

POZVÁNKY NA AKCE CENTRA PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI

Centrum pro rodinu a sociální péči při biskupství ostravsko-opavském připravuje (nejen) na listopad zajímavá setkání. Přijmete pozvání?

1. Odpolední seminář pro ženy v Opavě – 12.11.2019,
Seminář se uskuteční v Opavě, v minoritském klášteře od 17.00 – 20.00.
Téma: Od problému k řešení, lektorka: Mgr. Irena Smékalová. Cena: 250,- Kč,
Přihlášky: jdostalo va@proro diny.cz, 731625617

2. Duchovní obnova pro ženy – Uskuteční se 16. 11.2019 v minoritském klášteře v Opavě, od 9.00 do cca 18.00.
Duchovní obnovu povede P. Vítězslav Řehulka na téma: Co musí člověk udělat, aby byl dobrým křesťanem?
Cena: 250,- Kč (včetně oběda), přihlášky: jdostalo va@prorodiny.cz, 731625617

3. Cesta efektivní komunikace – 19.11.2019, cyklus čtyř večerů, určený zájemcům z řad široké veřejnosti, svobodným i manželským párům. Je nabídkou k získání nebo posílení komunikačních kompetencí, příjemnou formou upevňuje dovednosti pro mezilidské vztahy. Vychází z přesvědčení, že komunikace je základem pro fungování vztahů, a proto ji každý jedinec potřebuje.
Uskuteční se 19. 11. 2019, 26. 11. 2019, 3. 12. 2019, 10. 12. 2019 v čase 17:00 – 20:00
Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., středisko RODINA, Syllabova 19, Ostrava Vítkovice, velká klubovna. Účastnický poplatek 500 Kč na osobu.
Informace: Marie Varechová – e-mail mvarechova@prorodiny.cz

4. Seminář o plánování (ne)otěhotnění –23. listopadu 2019, v čase 9:00 – 17:00,
Místo konání: Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., středisko RODINA, Syllabova 19, Ostrava Vítkovice,
velká klubovna. (Jedná se o přízemní žlutou budovu v are&aac ute;lu Lékařské fakulty Ostravské univerzity.) Plánování rodičovství přirozenou metodou – seminář o speciální technice rozpoznávání plodnosti, vypracované lékaři na základě odborných výzkumů. Pomocí rozlišení plodných a neplodných dnů lze odpovědně plánovat rodičovství bez použití antikoncepce, nebo naopak snáze dojít k plánovanému početí dítěte. Seminář je určen pro veřejnost, jednotlivce, mladé lidi, studenty, snoubence i manžele. Přijďte si udělat vlastní pohled, o co vlastně jde, kdy se řekne „PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ PŘIROZENOU METODOU“. V programu se vyučuje německá metodika – symptotermální metoda. Seminář obsahuje vysvětle ní ; základních principů a poznatků podle moderní medicíny, nácvik vedení záznamu, práci se záznamem, vyhodnocení údajů, používání metody v konkrétních životních situacích.
Účastnický poplatek 300 Kč na osobu nebo 350 Kč na manželský/snoubenecký pár! Cena zahrnuje výukové materiály.
Informace: Maria Fridrichová: mfridrichova@prorodiny.cz, 731 625 618