Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

Kalendář

Tento farní kalendář není úplný. Nezachycuje všechny akce a aktivity farnosti. Slouží především ke koordinaci vedoucích jednotlivých aktivit. Může však sloužit též ostatním farníkům a návštěvníkům našeho webu pro jejich dlouhodobé předběžné plánování účasti na jednotlivých akcích a aktivitách. V průběhu času bude nejen doplňován, ale může být někdy též upravován a měněn. Přesné a většinou již neměnné informace o našich akcích pak naleznete především ve farním časopise Přístav a v nedělních ohláškách (obojí bývá zpravidla k dispozici na našich webových stránkách).