Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

DEN KOSTELŮ ANEB FARNÍ VÝLET

Srdečně zveme všechny na výlet za duchovním obohacením i za poznáním. V neděli 22.9.2019 nás čeká cesta do kostela Narození Panny Marie v Andělské Hoře. Vyjedeme autobusem v 7.30 hod. z Kyjovic od hasičárny, v 7.35 hod. z Pusté Polomi, parkoviště pod kostelem a v 7.40 z Hlubočce – za křižovatkou na Podvihov. Mši svatou oslavíme s místním farním společenstvím v 9.45 hodin, p oté se podél zastavení křížové cesty vydáme vzhůru k poutnímu kostelíku sv. Anny na Annabergu, který nám bude zpřístupněn k prohlídce a společné modlitbě.

Následovat bude přejezd do horských lázní Karlova Studánka, které skýtají dostatek příležitostí k občerstvení nejen u léčivého pramene, ale také v některé z místních restaurací. Odpoledne bude příležitost k individuální prohlídce lázní a okolí, pro turisticky zdatné lze nabídnout trasu na skalní vyhlídku Rolandův kámen či náročnější trasu podél vodopádů Bílé Opavy. A kdo by měl zájem zdolat Praděd, může z Karlovy Studánky vyjet linkovým autobusem na Ovčárnu a k vrcholu dojít 3,5 km p o zpevněné cestě.

Nabídka je veliká, tak neváhejte a vydejte se také. Cena zájezdu: dospělí 200 Kč, děti a mládež 100 Kč, ministranti a schola pravidelně sloužící v našem kostele a kaplích 50 Kč. Platí se při zápisu.

Přihlašujte se do neděle 15. září po bohoslužbách v sakristii. Více také na přiložených plakátcích.