Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – SVOBODA ANIMÁLNÍ A HUMÁNNÍ

Je bolavou otázkou, proč je ve světě tolik zla, proč mezi lidmi přibývá zloby, nevraživosti, nenávisti, proč je ve světě hlad, proč jsou ve světě zločiny, války, genocidy, teroristické činy. Proč to všechno ve světě je? Myslím, že odpověď nacházíme v dnešním 2. čtení. Svatý apoštol Pavel mluví o svobodě, ke které jsme byli povoláni.

To je první věc, kterou je dobré si uvědomit, a ze které je dobré se radovat: My jsme byli povoláni ke svobodě! Bůh je absolutně svobodný. A jestli nás stvořil ke svému obrazu, tak nás stvořil a povolal ke svobodě. Radujme se z toho! Nejsme loutky. Jsme svobodné lidské bytosti. A to je super!

Ale my rozlišujeme dvojí svobodu: Svobodu animální, živočišnou, jako když je zvíře vypuštěno z klece a dělá si, co chce, a svobodu humánní, lidskou, která je spojena se zodpovědností, s láskou a se službou lásky.

Jestli člověk pojme svoji svobodu jako animální, zvířecí a chová se jak zvíře vypuštěné z klece, tak to je zneužití svobody. K takové svobodě nás Bůh nepovolal. Všechny dějiny zla ve světě jsou svědectvím o tomto zneužití svobody.
Animální, zvířecí svoboda – můžeme si to tak představit – zvíře je vypuštěno z klece, a o co mu jde? Najít si teritorium, kde bude pánem, najít si potravu, odpočinout si a najít si protějšek – nějakou samičku nebo samečka. Když takhle animálně chápe svoji svobodu člověk, tak bere svobodu jako prostor k sebeprosazení, k sebeuplatnění. Je tam to „sebe“: egoismus, sobectví. A to je zdrojem všeho zla, které člověk působí.

Svatý Pavel naopak, když mluví o svobodě, tak v této souvislosti mluví o lásce, o službě lásky: Bratři, vy jste byli povoláni ke svobodě. Ta svoboda však nesmí být záminkou, abyste se vraceli k prosazování sebe. Spíše si navzájem posluhujte láskou. Svatý Pavel tady mluví o svobodě, která stojí na lásce a na službě lásky, v níž dokážeme překročit svoje sobectví a vnášet do světa požehnání.

Animální, zvířecí pojetí svobody vnáší do světa bolest a zlo. Humánní, lidské pojetí svobody, která stojí na službě lásky, vnáší do světa požehnání.

Jsme obraz Boží. Byli jsme povoláni ke svobodě. Radujme se z toho! A své pojetí svobody zkoumejme. Ať naše svoboda přináší požehnání…