Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (A,B,C) – AKTUALIZACE BOŽÍHO SOFTWARU V NÁS

Máme dneska svátek Božího milosrdenství. A Boží milosrdenství se nádherným způsobem projevuje právě ve svátosti smíření. Říká se (a nejenom říká, ale je to tak), že svátost smíření je největší dar vzkříšeného Krista. Kdyby Ježíš chtěl, mohl nás v těch našich hříších nechat. Mohl říct: „Člověče, ty jsi věděl, do čeho jdeš. Hřích, aby byl hříchem, musí být vědomý. Takže pokud sis ve svém životě vědomě zvolil zlo, tak si nechej, co sis zvolil a nes si to životem a nes si to až do věčnosti.“

Ježíš to neřekl. On dal církvi moc odpouštět hříchy. On řekl apoštolům a jejich nástupcům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ Sami si hříchy neodpustíme. Sami se hříchů nezbavíme. My můžeme maximálně „šlupku“ od banánu kopnout pod skříň a „mít uklizeno“, ale ta slupka tam bude a bude hnít a bude smrdět. Hřích můžeme taky popřít a „kopnout ho pod skříň“ a taky „budeme mít uklizeno“. Ale to ještě neznamená, že jsme se ho zbavili a že nás nebude ničit.

Církvi dal Ježíš moc odpouštět a likvidovat hříchy. A udělal to právě o Velikonocích, tak říkáme, že svátost smíření je největší dar vzkříšeného Krista. Dal nám úžasnou možnost zbavit se toho, co nás ničí…

K čemu je svátost smíření dobrá? Dneska bych to rád přiblížil jednou kapitolkou z katechismu pro mladé YOUCAT:

To, co tě ničí, je hřích. Hřích není jenom zlo, které pácháme, je to i dobro, které zanedbáváme. Hříchem proto není jen vztek, zloba, závist a všechny ty drobné lumpárny, které vyvádíme. Hříchem je i to, že jsme mohli pomoct, a nepomohli jsme. Že máme talent, ale byli jsme líní s ním něco udělat. Že jsme mohli přispět k prosazení spravedlivé věci, ale místo toho jsme zbaběle strčili hlavu do písku.

Všechny takové hříchy a zanedbání působí jako počítačové viry. Zpomalují náš život, který je smutný a špatný.

Asi si dokážeš představit, co se stane, když na svém počítači po celé měsíce neprovedeš aktualizace. Operační systém se zač­ne zasekávat. Nebo vzniknou nebezpečné mezery v antiviro­vém zabezpečení. Firewall přestává fungovat. Viry a trojští koně mohou páchat neplechu na tvém harddisku – a nakonec všechna tvoje data zmizí.

„Nepotřebuji žádné odpuštění, a už vůbec ne zpověď“ – toto prohlášení je stejně tak hloupé jako tvrzení: „Nepotřebuji žádné aktualizace. Můj software se bez nich obejde.“

Dalo by se říct, že při stvoření do tebe Bůh vložil úžasný software. Ten ale potřebuje pravidelně aktualizovat. Pokud aktualizace nevyužiješ, i ten nejlepší systém se po čase zhroutí.
ZPOVĚĎ – nebo jak se také říká, svátost smíření – je velkou Boží nabídkou aktualizace.

Tak kéž tuto nabídku přijímáme! Svátost smíření je největší dar vzkříšeného Krista. Víme proč…