Browse By

PROMLUVA Z 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – TADY A TEĎ

Otevřeli jsme a budeme si teď o nedělích otvírat evangelium svatého Lukáše. Svatý Lukáš hned na začátku uvádí, že ho píše nějakému Teofilovi. To slovo v překladu znamená „Bohem milovaný“, ale také „Boha milující“. Takže to slovo je adresované každému z nás. Všichni jsme Bohem milovaní a dej Bůh, abychom byli všichni i Boha milující.

V tom dnešním úryvku nám svatý Lukáš zachycuje začátek Ježíšova veřejného působení. Ježíš vyhlašuje, že přijal za svůj program, který prorok předpověděl: Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně. Potom Ježíš zavře knihu proroka a řekne: Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli. A pak Ježíš půjde a bude hlásat, bude uzdravovat, osvobozovat.

Možná si řekneme: „No to je fajn, ale co my s tím?“ Chci vám k tomu nabídnout jeden hluboký a krásný text, který přišel cestami internetu:

Velmi mne před několika lety
 zasáhla slova jedné písně, ve které se zpívá:
 „A ty to slovo říkáš tady a teď,
 uzdravuješ, léčíš, tady a teď,
 lásku svou nám dáváš tady a teď…“
 Ano – Ježíš přichází, aby každému z nás oznámil své slovo
 o uzdravení, propuštění, vysvobození…

 
 Jestli tedy vnímáme,
 že jsme ve vězení své neschopnosti,
 zlého jednání,
 vlastní pýchy,
 ješitnosti,
 pokušení neustále kritizovat,
 jestli se cítíme
 vyčerpaní z práce,
 náročných vztahů,
 jestli prožíváme
 ve svém životě bezmoc a beznaděj,
 pak můžeme pozvednout oči k Ježíši
 a nechat do srdce zapadnout jeho dnešní slovo.

 
Ježíš totiž promlouvá právě k nám: Tady a teď.

 
Rozumí nám, i když neumíme svou bolest vyslovit a plně nechápeme všechny souvislosti. Chce uzdravit naše malomocné srdce, naše vztahy, rodiny, manželství, děti, odejmout strach a darovat pokoj. Přichází s laskavostí, není třeba se bát. Jediná věc, která je na nás, je přiznat, že ho potřebujeme. Je třeba odhalit a otevřít před ním to, co nás okrádá o pokoj, a požádat ho, aby vešel.

 
Pane, Ty máš moc uzdravit, darovat svobodu a pokoj.
Prosím, přijď, a naplň na mě své slovo.
Tady a teď.

Tak to je: Nejenom tam a tehdy. Ale tady a teď. Jen toho využít…