Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (C) – NEMÁME VÍNO

Panna Maria v tom dnešním úryvku evangelia říká Ježíšovi: „Už nemají víno.“ I náš otec biskup nám dnes svým listem chce připomenout, že „nemáme víno“. Chce se spolu s námi zamyslet nad nedostatkem kněžských povolání.

Před nedávnem jsem se setkal s ředitelem Teologického konviktu (tzn. toho tzv. „nultého“, přípravného ročníku, který je společný pro všechny diecéze naší země), a tak jsem se ho ptal: „Fredy, tož kolik jich tam letos máš?“ Po otázce, kolik jsem mu jich tam poslal já, mi odpověděl: „Historicky nejnižší počet. Z celé České republiky jedenáct. Z naší diecéze jeden, některé diecéze dokonce nemají žádného.“ A pak mi řekl, že dostal (asi od nějakého z biskupů) za úkol pouvažovat nad tím, čím to je. A on mi řekl: „Člověče, a já jsem na to přišel. Když tak jezdím o nedělích zastupovat po farnostech, tak jsem se začal dívat, kolik je tam na mši mladých mužů ve věku 18-25 let. Buď žádný, nebo se dají spočítat na prstech jedné ruky.“

A svědectví z druhé strany: Vyprávěl před časem olomoucký biskup Josef Hrdlička zkušenost z Vietnamu, kde se církev zrovna netěší z největší svobody. Postavili si tam někde v krajině krásný chrám, místo poutí. Mnoho lidí se tam scházelo. Vláda rozhodla, že se ten kostel musí kvůli nějaké výstavbě zbourat. Na poslední mši přišlo asi 200 000 lidí, další statisíce byly blokovány. Biskup toho kraje místo, aby si zoufal, řekl tuto myšlenku. Řekl: „My máme takovou budoucnost! My máme tolik seminaristů, kteří se připravují na kněžství. Asi 1000 seminaristů. My máme tolik seminaristů, že budeme stavět nové semináře.“ Na otázku, kde se bere ta síla, odpověděl: „V našich rodinách. My máme rodiny schopné předat víru z rodičů na děti, a tak rosteme a díváme se do budoucna s velkou nadějí.“

A to nám chce připomenout i náš otec biskup. Obrací se nejen na mladé muže, ale také zvláště na rodiny i na nás na všechny, protože péče o kněžská povolání je opravdu věcí nás všech. Naslouchejme:

Milé sestry a bratři,
obracím se na vás jako každoročně v tuto dobu se svou starostlivostí o nová duchovní povolání v diecézi. Je to náš společný úkol, prosit o nové kněze a řeholní povolání. Vím, že se o to snažíme na děkanátních poutích, ale popravdě řečeno, jejich účastníků ubývá. Nesmíme zůstat lhostejní k tomu, že počet seminaristů velmi klesá. Obracím se na vás, rodiny mé diecéze. Už váš příklad, život modlitby a oběti, vaše láska k církvi i úcta k duchovnímu povolání, může být prvním voláním, které se dotkne srdce některého z vašich dětí. Spoléhám na vaši bdělost nad jejich životní cestou i duchovním životem, na vaši velkorysost otevřenou k Pánovu volání k službě. A vás všechny, bratři a sestry, vybízím k ustavičné modlitbě o nové dělníky na Pánově žni. Nabídněte v tomto úmyslu i své bolesti a oběti. A doprovázejme modlitbou jak možné kandidáty, tak ty, kteří se v současnosti na kněžství připravují.
Obracím se nyní na vás, mladí muži. Svět nabízí dnes mnoho možností, jak uplatnit svůj život. Je dobré přemýšlet nad tím, jakou cestu života zvolit. Vím, není to někdy jednoduché. Jsou cesty snadné, které hodně slibují a při nichž se člověk obvykle ohlíží po tom, co mu to přinese, co tím získá. Ale jsou také volání, při kterých se díváme do svého srdce. Zkoumejte je, zdali se v něm neozývá hlas Pána. Jemný, ale neodolatelný. Zkoumejte, zda služba Božímu lidu, hlásání Božího slova a starost o spásu druhých lidí se nerodí jako vaše odhodlání k životní cestě. Pokud je pro vás rozhodování nesnadné, máte nějaké pochybnosti, obraťte se na kněze či osobu, které důvěřujete, přijďte třeba i za svým biskupem.
Ty z vás, kdo budou maturovat nebo mají maturitu již za sebou a chtějí se k takovému kroku rozhodnout, chci informovat o možnosti podání přihlášky do semináře. Odevzdává se na biskupství prostřednictvím pana faráře do konce března 2019. Chceme Vás ujistit spolu s biskupem Martinem svou modlitbou, modlitbou věřících i touhou, s jakou církev vyhlíží každé duchovní povolání.

+ biskup František Václav

A tak i my prosme o budoucnost. O budoucnost církve v naší diecézi, v naší zemi. O budoucnost, která spočívá v rodinách schopných předat víru a o budoucnost, která spočívá v těch, kdo zachytí a přijmou Boží volání…