Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z PŮLNOČNÍ MŠE SVATÉ 2018 – SLÁVA BOHU A POKOJ LIDEM

Rád bych zde dnes připomněl jednu událost, která se stala před 160 lety, a která na první pohled s Vánocemi vůbec nesouvisí, ale pak zjistíme, že ta souvislost tam je, a že je velmi významná.

V roce 1858 se podařila úžasná věc. Podařilo se propojit dva světadíly: Evropu a Severní Ameriku. Podařilo se tyto dva světadíly propojit podmořským kabelem, který musel být položen na dno Atlantského oceánu, aby umožnil okamžitou telegrafickou komunikaci mezi oběma kontinenty. Stálo to obrovské úsilí tehdejší vědy a techniky, provázela to velká série nezdarů, byl to doslova zápas s rozbouřenými živly oceánu, ale nakonec se to podařilo.

Určitě není bez zajímavosti, že pak se hledala vhodná první věta, která měla být telegraficky vysílána, a která měla nejenom odstartovat, ale i posvětit celý tento historický projekt spojení Evropy s Novým světem. Ta věta byla nalezena v Bibli a zněla: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle!“

Zajímavá souvislost! To je věta, která zazněla nad Betlémem, když se v betlémské noci také poprvé přímo spojily dva světy: nebe a země.

Ta věta je prorocká! To je tajemný vzorec lidských dějin, který platí buď vcelku, nebo neplatí vůbec: Buď je vzdávána chvála Bohu, a to nejenom ústy, ale celým životem, a pak přichází na zemi pokoj a mír, anebo je v lidských životech Bůh popírán, potlačován, míjen, a potom se země stává krvavým i nekrvavým bolavým kolbištěm.

Víme dobře, jak se za totality až násilně Bůh popíral. O to víc se pořád mluvilo o míru, o boji za mír. A přitom nikdy nebyl svět tak ohrožen a tak přeplněn zbraněmi hromadného ničení, jako právě v té době.

A vidíme to i dnes. V předmluvě evropské ústavy nesmí být ani zmínka o Bohu. V některých zemích se dokonce odstraňují kříže z veřejných míst, zakazuje se nosit na veřejnosti náboženské symboly, zakazuje se na veřejných světských místech vystavovat Betlém. Bůh se odsouvá kamsi do stínu. A pokoj jaksi taky chybí.

A platí to i v našich konkrétních lidských životech. Tajemný vzorec: Sláva na výsostech Bohu – a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Buď platí tato věta jako celek, nebo neplatí vůbec. Ať je to pro nás výzvou této vánoční noci! Výzvou nejenom pro tuto noc, ale i pro celý život. A nejenom výzvou, ale především velkým pozváním…