Browse By

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – LISTOPADOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu našeho farního časopisu. Je „dušičkově“ laděný, ale naleznete v něm též mj. zamyšlení nad vztahem rodičů k dospělým dětem, sdělení našich biskupů ohledně závazků mešních fundací, program měsíce či pozvání stát se andělem pro naše biřmovance.