Browse By

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – ČERVENCOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu červencového čísla našeho farního časopisu a něm mj. slůvko na prázdniny, zamyšlení nad zodpovědností křesťanských rodičů, odpověď na dotaz, kdy při mši svaté klečet, ohlédnutí za uplynulými dvěma měsíci, zvláště za minitáborem, pozvání k tomu, co je před námi, zvláště pak k přijetí svátosti pomazání nemocných a nechybí ani cyrilometodějsky zaměřená dětská stránka.