Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ (A,B,C) – UKÁŽU TI CESTU DO NEBE

Je známá věta svatého Jana Maria Vianneye: „Ukážu Ti cestu do nebe.“

Tu větu si chci při dnešní slavnosti Těla a Krve vypůjčit: „Ukážu Ti cestu do nebe.“

Ptal jsem se kdysi mládežníků v náboženství, jestli se dá nějak pojistit nebe. Dá se pojistit dům, dá se pojistit auto, máme pojištěný kostel, máme zdravotní a sociální pojištění, ale dá se nějak pojistit i to, že přijdu do nebe, že neminu cíl?

A přišli jsme na to, že ano, že se skutečně dá pojistit naše věčnost s Ježíšem. Ovšem nikoliv u České pojišťovny ani u Kooperativy, ani u Generalli. Tou naší cestou do nebe a pojišťovnou nebe je právě Eucharistie – živý Ježíš ve svaté Hostii. On sám řekl: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den.“

Kdo je připravený na svaté přijímání, je připravený na věčnost.

Kdo žije tak, aby stále Ježíše mohl přijímat ve svaté Hostii, ten je připravený na věčnost. Kam se strom naklání, tam padne a zůstane ležet.

A naopak: Kdo většinu času žije v hříchu a jen tak občas se vyzpovídá a zase žije v hříchu, ten se vydává do velikého nebezpečí, že v hříchu také zemře.

Svatý Petr ve svém 1. listu, jak ho nacházíme v Novém zákoně, píše: „Ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout.“ Dětem, které připravuji na 1. svaté přijímání, říkávám: Kdybys byl v ZOO a utekl by tam z klece lev, asi by sis rychle pomáhal do nebezpečí. Ďábel je horší než lev. Když tě roztrhá lev, tak roztrhá tělo, ale duše – je-li čistá – půjde k Bohu. Ale ďábel chce zničit celou tvoji věčnost.

Ďábel jako řvoucí lev obchází a hledá, koho by mohl zhltnout, hledá, komu by věčnost mohl zničit. Ale my víme, jak se proti němu pojistit, jak si pojistit, že k Bohu dojdeme: Žít tak, a zpovídat se tak často, abychom stále mohli jít ke svatému přijímání. To je pojišťovna nebe.

Ukázal jsem vám i sobě cestu do nebe. Na každém z nás teď bude, zda jí půjdeme…