Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (A,B,C) – JAKÁ JE NADĚJE TĚCH, KTERÉ PÁN POVOLAL

V dnešním 2. čtení zazněla slova: Bůh ať osvítí vaše srdce, abyste pochopili, jaká je naděje těch, které povolal…

Jaká je naše naděje? To připomíná i ten dnešní svátek. Vejde do jednoho slova: věčnost. Ale přesahuje všechno, co si člověk může představit a přát.

Víte, co přiměje starého člověka, aby třeba i po desítkách let se vyzpovídal a smířil s Bohem? Těch důvodů může být moc. Ale jedním z nich je, že cítí, že věčnost se blíží a on si ji nechce „zbabrat“.

Právě včera vyprávěla jedna moje bývalá farnice: Zemřel jí švagr. A ona říkala: „Představte si, že on se po padesáti letech vyzpovídal!“ Už nemohl mluvit. Rodina se sešla kolem něj. Ona mu říká: „Jestli chceš zavolat pana faráře, tak mi zmáčkni ruku.“ Zmáčkl ji. A když kněz přišel, tak ten nemocný se dokonce rozmluvil a vyzpovídal a před smrtí přijal svaté svátosti. Jaká je to síla, když si člověk uvědomí blízkost věčnosti!

Občas na pohřbech zmiňuji svoji zkušenost – a dnes ji chci říci nám všem: Vzpomínám, jak jsem byl kdysi navštívit jednoho mého známého a on mi tak krásně řekl: „Víš, těšil jsem se na tebe, těším se i na různé radosti života, ale tak nějak stále víc vnímám, že už jsem opravdu ve věku, kdy musím stále víc žít tak, abych se mohl těšit i na svoji věčnost.“ To je naše naděje…

Na dnešní svátek připadá výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Jsme vyzýváni, abychom naši farnost, naše rodiny zasvětili Bohu skrze její Neposkvrněné Srdce.
Co je to zasvěcení? Zásvětné modlitby jsou intenzivní přímluvné modlitby s prosbou o zvláštní ochranu. Jsou vyjádřením zvláštního přijetí Boha a Panny Marie a odevzdání se jim a jejich vedení. Zasvětit Bohu a Panně Marii můžeme svůj domov, práci, sebe, ale také své drahé, aby je ochraňovali od zlého a pomáhali jim na jejich životní cestě. Tímto způsobem také papežové při různých příležitostech uskutečnili zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Sestra Lucie, vizionářka z Fatimy, se v jednom rozhovoru vyjádřila, že zasvěcení světa vykonané v roce 1942 Piem XII. pomohlo ukončit druhou světovou válku, stejně jako se mnozí domnívají, že zasvěcení učiněné Janem Pavlem II. v roce 1984 napomohlo ke zhroucení sovětského komunismu.

Mám takovou otázku: Myslíte, že je dneska jednodušší probojovat si tu cestu k věčnosti, než tomu bylo třeba za komunistů? Odpověď najdeme v životě. Kolik je lidí, kteří si za komunistů víru a život z víry uchovali a vzdali to až za svobody? Za svobody, kdy nikdo nikomu nebrání, ale těch lákadel je tolik. Tady je odpověď…

Zasvěťme, odevzdejme, svěřme Bohu rukama a Srdcem Panny Marie svoji farnost, svoje rodiny, sebe, svoje drahé – naši životní cestu, naši věčnost. Má to něco do sebe. My leccos ovlivnit a změnit neumíme. Oni na to mají…