Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z KVĚTNÉ NEDĚLE 2018 – JE MI LÍTO MÉ ZEMĚ

V pašijích jsme dnes slyšeli o mnoha postavách. Také o Jidášovi, který Krista za peníze prodal.
Chci vám dnes nad tímto evangeliem říct jednu moc důležitou a citlivou věc.
Je mi líto mé země, která lidská práva prodává za ekonomickou prosperitu.
Je mi líto mé země, která ekonomicky spolupracuje s komunistickou Čínou, čímž podporuje její moc, která se mj. projevuje potlačováním svobody a lidských práv.
Je mi líto mé země, která za doby nacismu a komunismu dala světu 200 až 300 tisíc uprchlíků, kteří nebyli vráceni, zatímco v posledních dnech odmítla žádost o azyl 72 čínským křesťanům s tím, že se žadatelům nepodařilo objektivně prokázat pronásledování.

Podle nejrůznějších lidskoprávních organizací se Čína dlouhodobě propadá v žebříčku dodržování lidských práv a svobod. Od nástupu prezidenta Si Ťin-pchinga se perzekuce věřících zintenzivnily. Také neúspěšní žadatelé o azyl bývají po návratu do Číny vězněni či rovnou zmizí.
Bylo rozhodnuto, že v naší zemi není místo pro 72 čínských křesťanů, kteří si našli práci, pracují za minimální mzdu, učí se náš jazyk, navštěvují místní církve a začleňují se do společnosti. Návrat do Číny je pro ně dost možná rozsudek smrti, v lepším případě živoření v pracovních táborech. Stydím se za toto rozhodnutí zástupců naší země.
Ježíš říká: „Co jste udělali pro ty nejposlednější, udělali jste pro mě.“ Co můžeme pro tyto křesťany udělat my? Co můžeme udělat my, abychom na „Jidášově polibku“ neměli svůj podíl? Můžeme se za tyto křesťany modlit – a dělejme to! Není to málo. Můžeme se ale také zapojit do petice, která v naší zemi vznikla a je adresovaná vedení naší země, která apeluje na přehodnocení rozhodnutí neudělit 72 čínským křesťanům azyl v naší zemi. Petice je k dispozici u východu z kostela. Moc prosím, nebuďme lhostejní, zapojme se do ní! Tu petici vnímám jako evangelium aktualizované pro naši současnost. Abychom neměli účast na „Jidášově polibku“. Ti čínští křesťané – to je dle slov evangelia Ježíš sám…
Petici je možno podepsat i na internetu: https://e-petice.cz/petitions/otevreny-dopis-predsedum-obou-komor-parlamentu-cr-ve-veci-azylu-cinskych-krestanu.html