Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – ÚNOROVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu únorového čísla našeho farního časopisu a v něm mj. zamyšlení nad modlitbou, nad přenosy bohoslužeb skrze rozhlas, televizi a internet, odpověď na dotaz, kdo dal Ježíši jméno Kristus a především také statistické ohlédnutí za rokem 2017 a výhled nejen na únor, ale též na celý letošní rok.