Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI MATKY BOŽÍ PANNY MARIE (A,B,C) – CYKLUS PROMLUV O NADĚJI VI – MATKA NADĚJE

Letošním adventem a Vánocemi nás provází myšlenka naděje. Dnešního dne nám církev staví před oči Pannu Marii, dneska církev svěřuje Pannu Marii naší pozornosti, tak určitě by byla škoda minout téma Maria – Matka naděje. Proč anebo v čem je Maria Matkou naděje?

Dnešní evangelium a vlastně celý dnešní svátek nám ukazuje Pannu Marii v kráse jejího mateřství. Ale její život – to bylo drama! Maria prošla ve svém životě nejednou nocí. Už to zvěstování nebylo jednoduché. Maria tam „podepisuje bianko šek“! Nezná, co ji čeká, ale přijímá povolání: „Tady jsem!“ To byl první krok k další mnohačetné poslušnosti. A drama pokračuje: Josef jí nedůvěřuje, v Betlémě není místo pro narození Božího Syna, proroctví stařečka Simeona, že její duší pronikne meč, útěk před Herodem, hledání dvanáctiletého Ježíše, když se tzv. ztratil v jeruzalémském chrámu, setkání na Křížové cestě, chvíle pod křížem, Ježíšův pohřeb.

Maria je tichá žena, která nezřídka nerozumí, co se děje, ale nestaví se nevraživě proti životnímu údělu. Přijímá život tak, jak ho Bůh dává. Až k té vrcholné temné noci, kdy je její syn přibit na dřevo kříže. Těžko říct, které utrpení bylo větší – jestli utrpení a smrt nevinného Krista, nebo agónie Matky, která to vidí. Evangelium mluví o tom, že Maria u kříže stála. Nemluví o jejích vnitřních hnutích, ale říká, že tam stála. Stála tam jako rozžatá svíce. Matka naděje!

A potom ještě dva momenty, Božího slova, které ukazují Pannu Marii jako Matku naděje:

Evangelium ukazuje roli Mariinu v dětství Ježíšově, ale potom při veřejné činnosti Pána Ježíše Maria jakoby ustupuje do pozadí. A pak se objeví v ústředním okamžiku, kdy Ježíše všichni opustili.

A stejně tak Mariina role v životě apoštolů: Skutky apoštolů ukazují Marii po vzkříšení Ježíšově uprostřed apoštolů, kteří byli tak křehcí: Jeden zapřel, druhý zradil, kromě Jana zdrhli všichni. Maria je uprostřed tohoto křehkého společenství, se kterým očekává dary Ducha Svatého.

Nezapomeňme na to i ve svém životě: Maria je Matka naděje! V ústředních chvílích života – tam, kde její dítě (i to dítě dneška) prožívá agónii života, tam Maria stojí jako rozžatá svíce. Uprostřed bídy a křehkosti života ona je ta, která s učedníky (i s učedníky dneška) očekává a vyprošuje Boží moc. Matka naděje. Nezapomeňme na ni…