Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA ZE SVÁTKU SV. ŠTĚPÁNA – NEDAT NA ŘEČI

Když jsme v adventu uvažovali nad nadějí, řekli jsme si, že jedním z prolhaných idolů, do kterých se lidé pokoušejí vložit svoji naději, je touha splynout se světem: Budu jako ostatní – a svět mě přijme. V tom je má „naděje“.

Chtěl bych se v dnešním našem zamyšlení zaměřit na jeden odstín tohoto prolhaného idolu. Víme, jak mnoho lidí dá na řeči: Co na to řeknou lidé? Když řeknu to nebo ono, co na to řeknou lidé? Když udělám to nebo ono, co na to řeknou lidé? Když budu žít tak nebo onak, co na to řeknou lidé?

Svatý Štěpán se neptal. Když ve veleradě viděl tvrdošíjnost přítomných, tak o tom mluvil. Když viděl nebesa otevřená, tak o tom mluvil. Nemohl mlčet. Neptal se, co na to řeknou lidé. Pane, být Tvůj a být svůj!

Dát na řeči. To je jeden z prolhaných idolů, do kterých se lidé pokoušejí vložit svoji naději. Není dobré ptát se za každou cenu, co tomu řeknou lidé. Přečtu vám k tomu hezký a poučný příběh:

Jednoho dne tatínek se svým synkem šli do města prodat svého oslíka. Tatínek vysadil chlapce na oslíka a vyrazili. Po chvíli potkali poutníka a ten povídá tatínkovi: „To je něco, mladý pán se veze a chudák otec, aby šel pěšky! Prosím vás, co tomu řeknou lidi?“ „Ba, ba, to je pravda,“ řekl otec a chlapce sundal z oslíka a sám si na něj sedl. Chlapec šel poslušně vedle nich. Po chvíli potkali dalšího pocestného a ten říká: „Prosím vás, co jste to za otce? Vy si klidně sedíte a chudáka, malé dítě necháte jít pěšky? Co tomu řeknou lidé?“ „Ba, ba, to je pravda,“ řekl si tatínek. A tak sesedl z oslíka a oba dva šli hezky vedle něho. Za chvíli opět potkají nějakého člověka a ten říká: „Vy jste hlupáci, vždyť na oslu se přece jezdí. Ten je od toho, aby nosil břemena.“ „Ba, ba, to je pravda,“ řekl si tatínek. A tak oba dva si spolu sedli na oslíka a ten je vezl. Ujeli kousek cesty, když potkali dalšího pocestného. Ten jim říká: „Chudák zvíře, vždyť ho strháte! Copak toto se dělá? To je týrání zvířat!“ „Ba, ba, to je pravda,“ řekl tatínek. Oba slezli z oslíka, vzali si ho na záda a šli do města.

Nedat na řeči. Neptat se, co řeknou lidé. Pane, být Tvůj a být svůj! To je výzva dnešního svátku…