Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – VÝLET DO TRAMPOLÍNOVÉHO CENTRA

Výuka náboženství v naší farnosti je pojímána jako parta, ve které se děti nejen dovídají, ale také společně prožívají leccos zajímavého – nejen v rovině duchovní ale i v rovině přirozené. A tak v sobotu 9. prosince 2017 vyrazilo 32 dětí a mládežníků do trampolínového centra ENHA FREESTYLE v Ostravě. Po společné cestě autobusem a úvodních hrách, které vyplňovaly čekání na objednaný čas, se děti a mladí vrhli na 600 m2 trampolín, aby si nejen užili hopsání a skákání, ale aby se také pod odborným a bezpečným vedením trenérů učili různým saltům, přemetům a gymnastickým prvkům na trampolínách. Velkému zájmu dětí se těšilo také doskočiště tvořené jámou s molitanovými kostkami. Podívejte se…