Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

POZVÁNÍ NA VÝLET DO TRAMPOLÍNOVÉHO CENTRA

Do konce listopadu, ale pokud možno co nejdříve přihlašujte děti a mládež z náboženství na výlet do trampolínového centra v Ostravě, který se uskuteční v sobotu 9. prosince. Zvány jsou také děti a mládežníci naší farnosti, kteří vyučování náboženství navštěvují jinde. Podrobnosti spolu s přihláškou naleznete také zde. Výlet je podpořen Evropskou unií, proto cena za vstupné i za cestu činí pouhých 70 Kč, ministranti a schola pravidelně sloužící při bohoslužbách jen 20 Kč.