Z důvodu neodkladné péče o nemocnou maminku je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (A) – REINKARNACE ANEB BUDEME ŽÍT DALŠÍ ŽIVOTY?

Prožili jsme tzv. „dušičkový oktáv“. Mysleli jsme na naše zemřelé. Dnešní 2. čtení se ještě jakoby ohlíží za těmito dny. Svatý apoštol Pavel ve 2. čtení píše: Nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o těch, kteří už zemřeli. Pojďme se i dnes trochu zamyslet nad smrtí a nad tím, co je za její branou.

Dostal jsem ve škole otázku: „Slyšela jsem, že po smrti budeme žít další život. Nevím, co si o tom mám myslet.“ Odpověděl jsem: „Pokud myslíš věčný život, tak to jo. Ale pokud myslíš to, čemu dneska spousta lidí věří a čemu se říká reinkarnace – převtělování, tak to je nesmysl.“

Vlivem východních nauk, které se šíří i k nám, někteří lidé věří, že budou žít další životy, že když člověk zemře, tak duše vystoupí z těla a vtělí se do jiného právě narozeného těla a bude žít další život a pak ještě další a ještě x dalších životů, aby se stále vylepšovala, vylepšovala, napravovala, napravovala, až bude úplně vylepšená, napravená a dokonalá. Že to takhle nefunguje, to se dá doložit poměrně snadno.

Jednak ani Ježíš nás nic takového neučil. Právě naopak. Ježíš jasně učil a máme to na mnoha místech Písma svatého, že máme být připraveni na jeho příchod, protože po smrti už bude jen Boží soud a věčnost, která bude jen ozvěnou toho stavu, ve kterém se duše bude ve chvíli smrti nacházet. Když Ježíš vypráví podobenství o boháči a Lazarovi, říká, že boháč umřel a byl zvržen. Nedostal další životy „na opravu“. Když Ježíš líčí poslední soud, jasně říká: Měl jsem hlad a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít, prostě v těch nejubožejších jste mi sloužili, pojďte do nebe. A měl jsem hlad a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít, prostě v těch nejubožejších jste mi neposloužili, pryč ode mě! Ani slovo o dalších život „na opravu“. Ježíšovo učení tedy nauku o reinkarnaci jasně popírá a vyvrací.

Také třeba v Listu židům nacházíme slova: „Každý člověk jen jednou umírá a potom bude soud.“ (Žd 9,27) Jen jednou…

Nauku o reinkarnaci ale vyvrací také obyčejná logika. Kdyby to takhle fungovalo, že duše žije spoustu dalších životů, aby se stále napravovala a vylepšovala, pak bychom museli připustit, že většina z nás je tady asi „na reparát“, „na opravu“. V tom případě by i svět měl po morální stránce směřovat k obrovské kvalitě. Směřuje svět po morální stránce k obrovské kvalitě? Po morální stránce jde svět „dolů“. To vidíme všichni.

Takže i Bible i logika nauku o reinkarnaci, o převtělování, o dalších životech „na opravu“ vyvrací.

A naopak: Věříme-li Ježíši, věříme i tomu, čemu nás učí. On to říká na mnoha místech Písma svatého – a slyšeli jsme to dnes a ještě to uslyšíme i o následujících nedělích – velmi jasně: Máme být připraveni na jeho příchod, protože po smrti už bude jen Boží soud a věčnost, která bude jenom ozvěnou toho stavu, ve kterém se duše bude ve chvíli smrti nacházet.

Takže o tu připravenost usilujme. Ze života sv. Karla Boromejského, biskupa v Miláně, se vypráví, jak jednou hrál se svými kanovníky kulečník a během hry nadhodil: „Pánové, co byste dělali, kdybyste se dověděli, že máte za hodinu zemřít?“ Jeden říká: „Šel bych ke zpovědi!“. Druhý povídá: „Modlil bych se!“ Třetí říká: „Rozdal bych majetek chudým!“ A pak se jeden z kanovníků zeptal biskupa: „A co byste dělal vy?“ Svatý Karel odpověděl: „Dohrál bych ten kulečník.“

Byl připraven… Kéž jsem i my. Nevíme. Každý den a každá hodina jsou pro Ježíšův příchod možné. A kdo není připravený dnes, bude připravený zítra?