Browse By

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ (A,B,C) – PŘÍBĚH, KTERÝ SE NIKDY NESTAL?

Chci vám o dnešní slavnosti Těla a Krve Páně, o dnešní slavnosti toho nejvzácnějšího, co nám Ježíš vložil do našich rukou a do našich životů, nabídnout pouze krátké, ale myslím, že velmi silné zamyšlení nad darem Eucharistie. Je převzato z jednoho staršího čísla ministrantského časopisu Tarsicius a jeho autorem je o. Marek Miškovský. Nese název: Příběh, který se nikdy nestal? Nechejme se jím povzbudit!

Každé velké město má svou „nejdražší ulici“, na které je mnoho výloh se vším možným v cenách podivuhodnějších než zboží samo. Do výloh těchto obchodů nekoukám a do těch se šatstvem dvakrát ne.

Zaujal mě ale příběh z jednoho obchodu s luxusními obleky. Majitel obchodu se rozhodl, že udělá dobrý skutek. Vypravil se na hlavní nádraží, a začal tam s úsměvem rozdávat bezdomovcům tištěná osobní pozvání, ve kterých nabízel v určitý den a hodinu vykoupání, manikúru a možnost výběru obleku ve svém obchodě – to vše zdarma. Rozdal přes šedesát pozvání. V určený den očekával příval lidí – kdo by nebral drahý oblek zdarma!

Tento příběh se ale nikdy nestal. Jen blázen by přece nabízel drahou věc, kterou lidé nebudou nejspíš umět správně používat a kterou ani neocení.

Bůh je ve vztahu k nám ve stejné situaci jako obchodník z příběhu. I my se často potloukáme od ničeho k ničemu. A On přesto osobně přichází a s úsměvem nabízí setkání, ve kterém nás chce zbavit špíny a obdarovat. Je jen na nás, zda přijdeme. Můžeme se vymlouvat, že je to daleko, že si z nás možná dělá jenom legraci, že neumíme oblek nosit, že by nám čistota překážela v naší žebrotě, že je nám lépe v naší špíně.

Bůh ale nabízí víc než oblek, dává milost. Nebojme se přijít k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu s prosbou o nekonečný dar a s předsevzetím obnovit svůj život. Maria, Panno Nejčistší, vypros mi milost obrácení a pomáhej nám v něm vytrvat!

Tak to je silná myšlenka: I když se možná všelijak potloukáme nebo protloukáme životem, i když možná dar Eucharistie ani nedokážeme docenit nebo plně využít, Ježíš ho přesto člověku a nabízí. A na člověku je, jestli přijme nebo odmítne, jestli si najde cestu anebo výmluvu…