Browse By

PROMLUVA ZE SLAVNOSTI NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ (A,B,C) – NA CESTĚ K CÍLI

Rád bych dnes plně rozvinul krásnou liturgii dnešní slavnosti. A tak naše zamyšlení bude krátké. Chtěl bych nám nabídnout dva krátké a důležité impulsy pro náš život. Oba pocházejí od o. Petra Součka a jsou umístěny na webu „Signály“:

Vyprávěl mi jeden indický kněz, jak potkal studenta. „Co děláš?“ zeptal se kněz. „Studuji,“ odpověděl student. „A co potom?“ – „Budu pracovat a vydělávat.“ „A co potom?“ zeptal se znovu kněz. „Nevím.“ – „Zemřeš někdy?“ otázal se kněz. „Asi ano.“ – „A co potom?“ – „Nevím,“ řekl student. „Nikdo ti neřekl o životě po smrti?“ – „Ne, otče.“ „A jsi katolík?“ – „Ano, otče.“ – „Máš rodiče – katolíky?“ – „Ano, otče.“ – „Oni ti neřekli nic o cíli našeho života – o nebi?“ – „Ne, otče!“ „Tak teď už cíl znáš. Zajímej se, jak tam dojít. A získej ho!“

Tak to budou první dvě otázky do našich životů: Kolik o cíli svého života mluvíme se svými dětmi a vnoučaty? A kolik jim napomáháme, aby k tomu cíli jednou opravdu došly? Obstát v životě je veliká věc. A obstát na věčnosti je záležitost ještě větší. Tedy: Kolik o cíli svého života mluvíme se svými dětmi a vnoučaty? A kolik jim napomáháme, aby k tomu cíli jednou opravdu došly?

Druhý impuls je také od o. Petra Součka:

Před pár dny jsem četl článek o výhře českého sportovce, squashisty Jana Koukala. Na jednom místě v tom článku Jan Koukal říká: „Co bych neudělal pro vítězství?“ A tak: Jestliže nám křesťanům jde o nebe – o nepředstavitelné štěstí s Bohem bez konce – co bychom pro získání nebe neudělali? Soudný sportovec uzpůsobí svoji životosprávu, trénink, a vše ostatní tak, aby mohl dosáhnout co nejlepšího úspěchu. Rozumný křesťan uzpůsobí svůj život tak, aby se nemusel bát smrti a pekla a aby se mohl těšit na setkání s Bohem.

A to bude třetí otázka do našich životů: Jak uzpůsobím svůj život a co pro vítězství udělám já?

Ještě jednou tedy všechny tři otázky:

  • Kolik o cíli svého života mluvíme se svými dětmi a vnoučaty?
  • Kolik jim napomáháme, aby k tomu cíli jednou opravdu došly?
  • Jak uzpůsobím svůj život a co pro vítězství udělám já?

Pokusme se na tyto otázky si nyní odpovědět…