Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – DALŠÍ KVĚTNOVÉ DNY

Pojďme se skrze několik fotografií ohlédnout za svátečními dny naší farnosti. Nejprve žáci místní ZUŠ hráli a zpívali maminkám k jejich svátku a pak jsme společně slavili stoleté jubileum zjevení Panny Marie ve Fatimě.