Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

FOTOGALERIE DOPLNĚNA – PRVNÍ KVĚTNOVÉ DNY

Jak jsme prožili první květnové dny, když se zrovna vyčasilo? Podívejte se! Napřed jsme s dětmi z náboženství vyrazili do lanového centra v Davidově mlýně. Pak jsme si naposledy prohlédli „vybavení“ staré orlovny a pěkně jsme ji vyklidili. A setkání jsme zakončili postavením májky