Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

FARNÍ ČASOPIS PŘÍSTAV – KVĚTNOVÉ ČÍSLO

Zde naleznete elektronickou podobu květnového čísla našeho farního časopisu. Je věnován maminkám k svátku, dovíte se v něm něco o Knize života, ohlédneme se spolu zpět a podíváme se vpřed, zvláště mladí lidé zde naleznou odkaz na zajímavé webové stránky Společenství čistých srdcí, rodiče a děti zde najdou pozvání na letní tábor, dospělí všech generací pak pozvání k zapojení se do Noci kostelů a všichni pak na varhanní koncert.