Z důvodu změny ve vedení duchovní správy je dočasně na webových stránkách farnosti pravidelně aktualizována pouze záložka "Ohlášky". Ostatní dle možností.

Browse By

PROMLUVA Z 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (A,B,C) – BŮH NÁS MILUJE JAKO OTEC

Prožíváme svátek Božího milosrdenství. Většinou, když je řeč o Božím milosrdenství, uvažujeme nad Boží dobrotou, která se nás ujímá v naší hříšnosti. Ale dnes bych naše rozjímání trochu rozšířil. Budeme uvažovat nad Boží dobrotou jako takovou. O to totiž jde: Uvěřit v Boží dobrotu. Uvěřit, že Bůh je dobrý. Uvěřit, že Bůh má člověka rád, i když na první pohled to leckdy může vypadat jinak.

Chci vám dnes nabídnout zamyšlení na toto téma. Bude to zamyšlení z knihy P. Eliase Velly, jak je obsaženo v knize Ježíš – lékař duše i těla. Nese název Bůh nás miluje jako Otec.

Slyšeli jste o tom, jak se orlí samice stará o svá mláďata? Když orlí mládě vyroste a nastane čas, aby se naučilo létat, matka ho vezme a vynese vysoko k nebi. Umíte si představit zděšení malého mláděte, když se nachází kdesi vysoko mezi oblaky a vůbec neumí létat? Ale to nejhorší teprve přijde. Když matka vidí, že je dostatečně vysoko, otevře zobák, ve kterém mládě drží, a umožní mu, aby v tom velkém prostoru roztáhlo křídla. Ale to je zbytečné, mládě vůbec neví, jak na to. Nastává tragická chvíle a mládě si klade zoufalé otázky: „Proč mi to má matka dělá? Proč je na mě tak zlá? Co jsem jí udělalo? Proč mě nemiluje? Chce mě snad zabít?“ A co udělá matka? Když vidí, že se mláděti ještě létat nedaří, jednoduše slétne pod něj a roztáhne svá křídla, aby si na ně mládě mohlo sednout. A potom ho snese na zem.

Podobný postoj zaujímáme k Bohu také my, protože podobně s námi zachází i Bůh. Občas i nás vynese vysoko mezi mraky, mezi mraky našich problémů, kde křičíme a voláme: „Kde jsi, Pane? Kde jsi, proč jsi mě opustil?“ V té chvíli s námi i Bůh trpí tak, jako orlí samice trpí spolu s mládětem plným strachu. Nemyslete si, že je to pro ni něco příjemného, když její mládě v tragické situaci padá dolů! Ale ona to tak musí udělat. Matka určitě nebude riskovat, nedopustí, aby mládě dopadlo na zem, a tak v pravou chvíli zasáhne, dostane mládě na svá křídla a snese ho dolů na zem. Tato krásná symbolika se objevuje i v Písmu, kde se říká, že Bůh nás nese na svých perutích jako orel (srov. Ex 19,4; Dt 32,11).

V této chvíli možná prožíváte to, co orlí mládě, a cítíte, že padáte. Nic ve svém životě nechápete, jste znepokojení, jako by vás nikdo nemiloval, ani Bůh. Nedokážete si odpovědět na žádnou otázku. Pouze jedna věc je jistá – že se jednou ocitnete na orlích křídlech.

Možná nikdy nepochopíte, proč se vám v životě některé věci přihodily, ale Bůh to ví. Bůh vás nenechá ve volném prostoru bez své lásky a své péče. Ale chce, abyste dozráli, chce, abyste se naučili roztáhnout křídla a letět. Proto je v našem životě potřeba utrpení.

Pokud se mě zeptáte na příčinu mnohých životních těžkostí, nebudu vám umět odpovědět, ale mohu vám říct jedno: Věřte, že vás Bůh miluje. Když si to uvědomíte, když se to budete snažit prožívat, když budete hrdí na důstojnost Božích dětí, můžu vás ujistit, že mnoho vašich problémů zmizí. Nejdůležitější zkušenost v životě je ta, že nás Bůh miluje.

Mnozí jsme tu zkušenost udělali. Můžeme dnes prosit, abychom ji zakusili všichni…